LIÊN HỆ TRỰC TIẾP

TÒA NHÀ CỬU LONG ELLI

090 39 111 79

www.fb.me/cuulongstudio

191 Nguyễn Trãi, Ninh Kiều, Cần Thơ

cuulongstudio@gmail.com

0292 3 762 819

từ thứ Hai đến Chủ Nhật
từ 8 giờ đến 20 giờ 30
(kể cả ngày lễ)